Järjestölehden tulevaisuus

Oman yhdistyksen lehti on useimmille yhdistyksien jäsenille yksi tärkeimpiä syitä kuulua yhdistykseen. Jäsenlehtiä julkaisevat niin suuret kuin pienetkin yhdistykset ja resurssit ovat usein suoraan verrannollisia yhdistyksen kokoon. Perinteinen paperilehti on pitkään ollut halutuin tapa lukea oman yhdistyksen lehteä, ja paperilehden asema varmasti säilyy vakaana vielä pitkään.

Digitalisaation rynniessä eteenpäin yhä useammat jäsenet kyselevät digilehden perään. Varsinkin nuorempi jäsenistö on tottunut käyttämään verkkojulkaisuja, ja paperilehden lukeminen voi jopa tuntua oudolta.

Yhdistysten toiminta on erilaista kuin yritysten toiminta, ja siksi tarvitaan selkeitä ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, joiden avulla järjestölehden digiversio voi printtilehden rinnalla alkaa ottamaan ensiaskeleitaan ilman suuria haasteita.

Käsi kädessä

Painetusta lehdestä ei tarvitse välttämättä luopua, vaan sen sijaan voidaan rakentaa hallittu prosessi, joka alkuun tuo lehdelle hyvän diginäkyvyyden -ja aika siten näyttää, mikä on oikea tapa tehdä lehteä. Digi ja printti voivat hyvin elää yhdessä.

Painetulla ja verkossa julkaistavalla lehdellä voi olla myös erilaiset roolit. Painettu lehti useimmiten ilmestyy harvakseltaan, kun taas verkossa voi olla pienempiä uutisia aika taajaankin. Tällöin painetun lehden rooli asettuu luontevasti alaa taustoittavaksi aikakausilehtityyppikseksi julkaisuksi, kun taas verkkolehti elää ajan hermolla. Toki osa artikkeleista kannattaa julkaista molemmissa kanavissa.

Verkkolehteä aktiivisimmat lukijat käyttävät viikoittain -ja siihen on helppo palata bussissa, junassa, missä vain liikkuukin. Painetun lehden parissa viihdytään, kun on hetki aikaa itselle vaikka kahvikupin lomassa.

Kyse on siitä, miten painetun lehden ja verkkolehden tekeminen on koordinoitu. Tätä kautta syntyvät hyödyt ja avautuvat myös mahdollisuudet. Molempien julkaisujen yhtenäinen ja houkutteleva selkeä ilme ja puhutteleva sisältö ovat ykkösasioita, ja tämä on Branderin osaamista parhaimmillaan.

Tutustu demolehteemme!

Kehittelimme verkossa toimivan mallilehden havainnollistaaksemme verkkolehden toiminnallisuutta, katso verkkolehti oheisesta painikkeesta.

Näköislehti verkossa on luettavuudeltaan huono ja karkoittaa lukijat

Verkossa törmää usein painetun lehden nettiversioihin, jotka ovat toteutettu suoraan painetun lehden näköislehtinä. Nämä ovat lukijan kannalta hankalia luettavia, koska niitä voi lukea ainoastaan tietokoneilla ja isoimmilla tableteilla. Puhelimen kokoisilla mobiililaitteilla lukeminen ei käytännössä onnistu -ja kuitenkin juuri se älypuhelin on jokaisen matkassa aina, ja siitä nykyään ihmiset suurimmaksi osaksi hakevat kaiken verkkosisältönsä. 

Onpa jopa nähty toteutuksia, jossa on tuotettu painetun lehden aineisto ja painamisen sijaan lehti on julkaistu ainoastaan verkossa näköislehtenä. Lopputuloksena kaikkien tuotanto- ja julkaisukustannusten jälkeen syntyy lehti, jota ei voi lukea mobiililaitteilla. Hyvän alustan rakennuksen jälkeen vähemmällä vaivalla ja ilman julkaisukustannuksia syntyisi aito skaalautuva verkkolehti, jota voi lukea puhelimella missä tahansa.

Verkkolehden edut ja mahdollisuudet

Nykyaikaisilla verkkoratkaisuilla voidaan luoda lehden digiversiolle ulkoasu, joka houkuttelee lukemaan -ilman, että verkkolehti vaatisi samanlaista taittoponnistelua kuin painettu lehti. Hyvin tehty julkaisualusta pitää lehden visuaalisen ilmeen ja luettavuuden kasassa. Tarvitaan vain sisältö ja sen syöttäminen oikeille paikoille -ja jos sisältö on jo painettua lehteä varten tehty, ollaan jo pitkällä.

Verkkolehti on myös luonteeltaan erilainen kuin painettu lehti. Verkkolehteä voidaan tuottaa jatkuvana uutisvirtana sitä mukaan kun aiheita syntyy, mitään erillistä kirjapainosta ja ilmestymisajankohdasta johtuvaa deadlinea ei tarvita. Verkkolehteä usein luetaan aihepiirien mukaan, ja niihin voidaan rakentaa valmiit kategoriat, joita lukija haluaa seurata. Samoin verkkolehti mahdollistaa myös videon ja multimedian käytön.
Verkkolehti onkin usein monipuolisempi kokemus kuin painettu lehti. Älypuhelin on varmasti käytetyin väline verkkolehden lukemiseen, joten lehden ulkoasun ja luettavuuden tulee toimia tässä ympäristössä.

Verkkolehden tilaaminen voidaan yhdistää paperilehden tilaukseen, jäsenrekisteriin tai sillä voi olla oma tilaajarekisterinsä -vaihtoehtoja on monia, voit myös jakaa ilmaisia näytenumeroita, tai artikkeleita.

Verkkolehteen voidaan myös liittää lukijapalaute, joka päivystää jatkuvasti. Näin on mahdollista saada reaaliaikaista lukijapalautetta lehdestä ja sen sisällöstä, jolloin lehden kehittäminen lukijoita puhuttelevaan suuntaan on helpompaa.

Verkkolehdestä lukijan on myös helppo jakaa itseä kiinnostavia artikkeleita omiin kanaviinsa, ja tämä lisää lehden ja yhdistyksen tunnettuutta.

Verkkolehti voi myös antaa lisävauhtia ilmoitusmyyntiin. Voit myydä verkkolehteen ilmoituksia, tai tehdä verkkolehden ilmoituksista lisäetu printtilehden mainostajille. Verkkolehdessä on monipuoliset ilmoitusmahdollisuudet ja alusta on Googlen Ad Sense -yhteensopiva -eli kaikki modernit ilmoittelun käytännöt ovat mukana.

 

Verkkolehden ja painetun lehden erot lyhyesti:

Painettu lehti

 • Suurempi koko, näyttävyys
 • Perinteinen, haluttava
 • Helppo
 • Paino- ja jakelukustannukset suuria
 • Julkaisuaikataulut hankaloittavat uutisvirtaa
 • Ei videoita, multimediaa yms

Verkkolehti

 • Ei paino- ja jakelukustannuksia
 • Jatkuva uutisvirta pitää lehden ajan tasalla
 • Luettavissa kaikkialla kaikilla päätelaitteilla
 • Monimediallisuus, multimedia, video jne luovat lisää mahdollisuuksia
 • Sisältö täytyy viedä alustalle erikseen
 • Molempien julkaisujen yhtäaikainen ylläpito vaatii hyvän koordinoinnin

Helpommin liikkeelle kohti digitaalista tulevaisutta

Paperilehdestä luopuminen on useimmille yhdistyksille vaikea päätös, ja sen kanssa ei kannata hätiköidä. Hallittu muutos kohti verkkolehteä kannattaakin tehdä mieluummin niin, että paperilehden diginäkyvyyttä aletaan lisätä vaihe vaiheelta. Onhan yhdistyksellä todennäköisesti myös kotisivut, ja helpoin ratkaisu on ottaa käyttöön julkaisualusta, joka hoitaa sekä yhdistyksen kotisivut että verkkolehden. Näin resursseja ei tarvitse hajottaa liikaa. Painetun lehden lisäksi tarvitaan vain julkaisualusta verkkolehdelle, ja sen jälkeen ryhdytään siirtämään lehden sisältöjä myös sinne.

Voihan olla, että painettu lehti muuttuu esimerkiksi vuosijulkaisuksi, joka säilytetään ja verkkolehti on media, jota jäsenet seuraavat aktiivisesti esimerkiksi matkapuhelimistaan. Tai molemmat kanavat ovat yhtä vahvoina ja yhdessä lisänneet yhdistyksen tunnettuutta ja jäsenistön määrää. Tärkeintä tämän matkan varrella on selkeät askelmerkit ja luotettava kumppani joka tietää askelten suunnan.

Ketterästi eteenpäin ja yhdistyksen tarpeet huomioiden

Paras hyötysuhde saavutetaan, kun sekä paperi- että verkkolehden tekijätiimissä on kyky tuottaa molempia julkaisuja. Lehden tuottaminen voidaan järjestellä monella eri tavalla tarpeiden mukaan. Esimerkiksi suurempien artikkeleiden verkkotuotanto painetun lehden tekemisen yhteydessä on kustannustehokas tapa järjestää asia. Tähän saadaan mukavasti jatkumoa, kun yhdistyksen oma toimitus pystyy helposti julkaisemaan ajankohtaisia uutisia ja artikkeleita verkkolehdessä.

Vaihtoehtoja on yhtä paljon kuin asiakkailla tarpeita, niistä se ratkaisu löytyy. Yhdistystoiminnan luonne ja rajalliset resurssit ovat meillä selkärangassa, ja helpompi väylä laajentaa lehden näkyvyyttä verkossa löytyy varmasti.

Oikein toteutettua verkkolehteä voidaan lukea kaikilla päätelaitteilla silmää miellyttävällä ja lukijaa palvelevalla tavalla.

Branderi hallitsee koko prosessin:

 • Kartoitetaan lehden tarpeet ja rakennetaan niiden pohjalle verkkolehden julkaisualusta ja printtilehden perusrakenne
 • Sisältökonsepti molemmille julkaisuille
 • Printti- ja verkkolehden roolit ja erilaiset mahdollisuudet
 • Printtilehden ja verkkolehden ulkoasun suunnittelu toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi
 • Lukija kokee lukevansa samaa julkaisua
 • Numerokohtainen sisältösuunnittelu printtilehteen ja sen hyödyntäminen verkkolehdessä
 • Tekstien kirjoitus
 • Valokuvaus, muu kuvitus ja grafiikat
 • Sisällön taitto paperilehteen ja julkaiseminen nettiversioon
 • Paperilehden painoprosessin valvonta
 • Ylläpidon koulutus verkkolehden tuotantoon
 • Lukijoiden seuranta, kehittäminen jatkuvan lukijapalautteen avulla
 • Mainonnan hallinta

Tutustu demolehteemme!

Kehittelimme verkossa toimivan mallilehden havainnollistaaksemme verkkolehden toiminnallisuutta, katso verkkolehti oheisesta painikkeesta.